mércores, 2 de setembro de 2015

FUSAIOLAS
O fiado e o tecido son actividades tradicionais moi antigas que xa aparecen rexistrados en textos clásicos como os de Estrabón ou Plinio e que a arqueoloxía corrobora cos seus achádegos ( fusaiolas, pesas de tear, agullas…).Neste caso o castro de Arxeriz agasallounos con varias fusaiolas de diferentes tipoloxías como testemuñas de un dos procesos de elaboración de tecido, en concreto:o fiado.

Fusaiolas atopadas no sondeo central da croa.

Aparecen de forma frecuente nos xacementos castrexos aínda que tamén se rexistran en xacementos de outras épocas.

Fusaiola decorada atopada no sondeo W.

Son de forma circular,de tamaño más ben pequeno e presentan unha perforación central que servía para colocar o fuso; poden estar feitas de pedra, arxila ou  restos de cerámica e este feito vai marcar a dimensión da perforación para conseguir o peso adecuado (se o peso é demasiado pequeno colocaríase outra fusaiola no fuso).

Fusaiola reutilizada de restos cerámicos


A súa función é a de facer  de contrapeso para facilitar a torsión e evitar que escape o fío,servíndolle de tope; para esto é moi importante o peso da fusaiola xa que éste vai determinar que o fuso funcione correctamente ou non; se temos un peso maior do axeitado o fío romperá e pola contra se o peso é menor os fíos non quedarían ben tensados nin torcidos e de ahí o refrán que di:” O fío racha por floxo e mal fiado e non por fino”.

Fusaiola colocada no fuso

Muller fiando

Ningún comentario:

Publicar un comentario