venres, 31 de xullo de 2015

CAMPAÑA 2013

Os traballos no castro de Arxeriz comezaron no ano 2013 e tiveron unha duración aproximada de un mes; podemos dicir que esta campaña tivo  carácter experimental en  canto a sondear as posibilidades que podía ofrecer o castro de cara á obtención de  información arqueolóxica e de cara a unha futura posta en valor como elemento  cardinal dentro do proxecto do Ecomuseo.
O primeiro a ter en conta despois de facer un estudio da zona foi establecer o lugar nos que se realizarían os sondeos polo que se decidiu abrir catro sondeos en diferentes puntos que permitiron non só a recuperación de restos senón tamén de estruturas e información importante.

Así pois realizouse un sondeo a 50 metros ao S. da croa, un segundo na terraza N. e dous na zona da croa, os resultados de xeito breve foron os seguintes:

-        No primeiro situado ao Sur obtivemos restos cerámicos de época castrexa e aínda que non apareceron restos de estructuras sí se documenta  un nivel de ocupación.-        No sondeo da terraza N. hai unha importante presencia cerámica e outras
pezas de interés como algún bruñidor, ademáis no seu extremo E a presencia dun
derrube de material  fai presaxiar a cercanía dalgunha estructura.

-        Na  croa obtivemos:
*   sondeo nº 3, no mesmo borde sur, tampouco proporcionou estructuras petréas, pero si os restos dunha posible cabana ou  construcción feita con barro, materia vexetal e cascallo de rocha  probablemente pertenecente á primeira etapa de poboamento que se pode  situar no Ferro I ( entorno ao s. V antes da nosa era), tamén foron abundantes os restos de cerámica.


*   Só o sondeo nº4 amosou a presencia de muros de vivendas con fogares e con
abundante cerámica e outros achádegos de interese como muíños, algo que sorprendeu debido á escasa potencia arqueolóxica deste sondeo (40 cm. de media). Quedaron así, parcialmente ao descuberto, dúas vivendas de planta
rectangular e esquinais curvos con fogares en ámbolos dous casos.


A pesar de todo, cando rematou a campaña, as dúbidas sobre a  viabilidade do proxecto de escavación e posta en valor do castro seguían vixentes.


Ningún comentario:

Publicar un comentario